Sj Popup

Szkoła stwarza warunki rozwoju, a uczeń bierze odpowiedzialność za swój rozwój