Sj Popup

      W dniu 4 listopada 2015 r.  odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych związane z projektem  edukacyjnym "Wiem - nie borę! Jestem bezpieczny", który jest realizowany w ramach programu "Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież". Jego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wągrowcu.
      Współorganizatorami  programu są  Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczną w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
      Celem projektu "Wiem - nie borę! Jestem bezpieczny" jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu.
       W trakcie szkolenia zostały zaprezentowane:
- rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- rola i zadania Policji - postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń/dziecko jest pod wpływem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych,
- zasady realizacji projektu i założenia prowadzenia spotkań w oparciu o  broszurę pt. Smak życia, czyli debata o "dopalaczach".
      Uczestnikami szkolenia z naszej szkoły były: wicedyrektor Grażyna Sarad, pedagog Krystyna Pijanowska, nauczyciele Marzena Kamińska i Małgorzata Moćko oraz pielęgniarka Jadwiga Michalak.
      Strony, na których można znaleźć wiele informacji na temat dopalaczy:
- www.dopalaczeinfo.pl,
- www.kbpn.gov.pl,
- www.narkomania.org.pl.

     Broszury, ulotki i informatory dla uczniów i rodziców:
- Broszura dla gimnazjalistów - Narkotyki ryzykowna droga.
- Informator - Czy znasz prawdę odopalaczach.
- Informator - Nowe narkotyki - dopalacze.
- Ulotka - Doplacze to śmierć.
- Ulotka dla rodziców - dopalacze.
- Uwaga rodzice - ulotka o dopalaczach.
- Ulotka - Biorąc - nie jesteś sobą.
- Narkotyki.