KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2018-2022

wartości, misja, wizja, sylwetka absolwenta

obszary pracy szkoły:

koncepcja

procesy

kompetencje

aktywność

normy

wspomaganie rozwoju

współpraca

promowanie edukacji

rodzice

zasoby

zarządzanie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram klasyfikacji uczniów, zebrań z rodzicami 2019/2020 

Procedura uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

Regulamin pobytu ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

statut szkoły

zmiany w statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu uchwalone przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 stycznia 2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------