Sj Popup

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Prosimy, abyście pamiętali o tym, że nasza szkoła udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, nie tylko za pośrednictwem e-dziennika, ale także  pod numerem telefonu 603-313-160.

Wsparcia pedagogicznego udzielają również wychowawcy klas, do których można zwracać się za pośrednictwem e-dziennika lub też w sposób ustalony bezpośrednio z wychowawcą.